Bouton Medya – Pazarlama İletişimi Ajansı Bouton Medya – Pazarlama İletişimi Ajansı

Pazarlama İletişimi Danışmanlığı

Pazarlama iletişimi, hedef kitlenin tutum ve davranışlarını organizasyon çıkarları doğrultusunda yönlendirmeyi hedefleyen, belirlenen hedef kitle nezdinde olumlu etkiler yaratarak onları satın almaya yönlendirmeyi amaçlayan çift yönlü, uzun vadeli iletişim ve ikna çabalarıdır.

Gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşen dünyada farklılık yaratabilmenin anahtarı doğru pazarlama stratejileri belirleyip, bunları doğru uygulamaktan geçmektedir. aşağı yukarı her firmanın diğeriyle aynı kalitede ürün ya da hizmet ürettiği göz önünde bulundurulacak olursa pazarlama iletişiminin önemi daha rahat kavranabilir. bu bağlamda bakıldığında, kalitenin bir ürünü ya da hizmeti sattırmak için tek kriter olmadığını, salt kalitenin marka yaratmakta ve nihai hedef olan satışta yeterli gelmediğini söyleyebilmek mümkündür.

al&laura ries’in marka yaratmanın 22 kuralı adlı kitaplarında dediği gibi: “pazarlama marka yaratmaktır.” bir ürünün marka olabilmesi için ise, reklâmcı judie lannon’ın deyimiyle bir karizması olmalıdır. pazarlamanın amacı da bu karizmayı yaratabilmektir.

 

Akademik tanımın arkasından biz ne yapıyoruzu sokak ağzıyla yazalım:

Firmanız ya da kurumunuz tüketici ile daha yakın ilişkiler kurmak istemekte markanızı akıllara kazımak istiyorsunuz bizi arıyorsunuz ve sizinle ürün ya da marka için bir görüşme yapıyoruz (brif) , sonrasında ürün ya da markanıza yönelik yaratıcı çalışmalara başlıyoruz, düşünüyoruz, tasarlıyoruz, üretiyoruz (kreatif çalışmalar), sonra ortaya çıkan bu pazarlama iletişimi argümanlarını nerelerde kullanılacağı hakkında konuşmaya başlıyoruz (bütünleşik pazarlama iletişimi), tüketicilerin algısını etkileyip markanızı marka yapıyoruz

Siz en iyisi iletişime geçin ve bizim fikirlerimizden, tecrübelerimizden faydalanın, tek bir kaynaktan üretim alın

Uzun Sözün Kısası İletişimde olalım

Sağlık İletişim Danışmanlığı

Sağlık iletişim Danışmanlığı kapsamında medya planı oluşturmak, medya kanalları ile paylaşmak ve aradaki köprüyü kurarak iletişimi sürekli hale getirmek adına projeler geliştiriyor, sağlığa ve sağlıklı yaşama odaklanan markalar için kreatif çözümler sunarak tüm platformlarda markanızı bilinir hale getiriyoruz.

Kurumsal Sağlık Danışmanlığı

İyi yaşam konsepti kapsamında sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, motivasyon, verimlilik, stres yönetimi ve sigarayı bırakma gibi konularda uzman kişilerden oluşturduğumuz bilim kurulu üyeleri ile kurumlara özel danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Günümüzde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin, kurumlara sağladığı faydalara bakıldığında, kurumsal kimlik oluşturma, marka bilinirliği, rekabet üstünlüğü, şirket bağlılığı, kurumsal itibar sağlama vb. konularının başta geldiğini görüyoruz.

Bouton Medya olarak, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini üreterek, çalıştığımız markaların bilinirliğini güçlendirmeye yönelik stratejik destek veriyoruz. Projelerdeki asıl amacımız, markanın kurumsal hedef ve beklentileri çerçevesinde, amaçlanan sosyal farkındalığın sağlanması ile çift yönlü kazanımla bir sosyal etkinin oluşturulmasıdır.

Kurumsal Sağlık Eğitimleri

Kurumlar, sağlıklı ve mutlu çalışanların işyerine olan faydalarını farkına vardığından beri daha sağlıklı bir iş ortamını desteklemek için sağlık eğitimlerini, kurum kültürünün bir parçası haline getirmeye başladılar.

Bu çerçevede sunduğumuz eğitimlerle verimli, etkin ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için kişisel ve kurumsal olarak dikkat edilmesi gereken konularda, alanında uzman kişilerden oluşan danışmanlarımız aracılığı ile daha sağlıklı yaşamak için kolaylıkla hayata geçirebilecekleri basit çözümler üretiyoruz.

PR Hizmetleri

Marka ile kamuoyu ve basın başta olmak üzere tüm paydaşları nezdinde sürdürülebilir bir iletişim köprüsü kuruyoruz.

Etkinlik Planlama

Kurumsal ve bireysel talepler doğrultusunda özel olarak hazırladığımız etkinlik çalışmaları sayesinde kurumların potansiyel müşterileri ile yüz yüze iletişim kurmalarını sağlıyoruz.

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz

–    Yönetim Danışmanlığı
–    Üretim Danışmanlığı
–    Pazarlama Danışmanlığı
–    Satın Alma Danışmanlığı
–    Ar-Ge Danışmanlığı
–    Bilişim Danışmanlığı
–    Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı
–    Proje Yönetimi Danışmanlığı
–    Marka ve Patent Danışmanlığı

–    Teknoloji Danışmanlığı

Copyright © 2016 - 2020